Opprettholder nei standpunkt

Årsmøtet i Oppland Venstre behandlet i dag EU spørsmålet i dag, og landet på å opprettholde et klart nei til EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oppland Venstre besluttet i dag å videreføre nei-standpunktet i EU spørsmålet. I det nye forslaget til prinsipprogram for Venstre var det foreslått å gå inn for et ja-standpunkt i EU spørsmålet. Oppland Venstre stemte for dissensen, som foreslår å holde Norge utenfor unionen.

Her er utraget fra forslag til nytt prinsipprogram som ble vedtatt:
“Venstre er for et alleuropeisk samarbeid. Norge har valgt å regulere sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Forholdet til EU må demokratiseres slik at flere avgjørelser prøves i offentligheten. Dette krever en opprydning i de politiske prosessene i Stortinget slik at en skiller ut de vesentlige politiske sakene fra andre mindre vesentlige.
Venstre mener at et eventuelt norsk EU-medlemskap skal avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**