Senterpartiet i Hedmark forlater sentrum

Senterpartiets overgang til Arbeiderpartiet og SV knuser drømmen om et maktskifte i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Senterpartiet inngikk nylig enn samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og SV som betyr at fylkestingsvalget i høst blir særdeles lite spennende. Nå kan sannsynligvis AP/SV/SP styre Hedmark nærmest i all evighet. Det er ekstra nedslående nå som det foreligger en historisk mulighet til å få et maktskifte. Stein Frøysangs overgang til Venstre, har bidratt til at dagens fylkesråder nå plutselig er en "mindretallsregjering."

Dermed er det for første gang siden 1975 mulig å få et maktskifte i Hedmark. Venstre mener at et maktskifte er ikke bare er et middel til å få en ny politikk, men også et mål i seg selv etter så mange år. Noe av dynamikken i demokratiet blir borte når et parti/konstellasjon kan sitte 30 år ved makten. Det kan gradvis utvikle seg til et "enevelde" som virker kvelende både på andre partier, interessen for politikk og på samfunnet generelt. Når all makt går via de samme kanaler og de samme personer over tid, er det en farlig situasjon for folkestyret.

På denne bakgrunn er det derfor et stort svik at Senterpartiet forlater den borgerlig blokken i Hedmark fylkesting og dermed bidrar til å opprettholde et styre i Hedmark som burde ha fått avløsning. Dette blir enda et eksempel på at Arbeiderpartiet har tradisjoner for å bruke makt for å beholde makt.

Senterpartiet har i enkelte saker framstått som et sterkt opposisjonsparti og med ganske avvikende syn i forhold til Arbeiderpartiet og SV. Dette forsterker mistanken om at her blir Senterpartiet brukt for å sikre Arbeiderpartiets posisjoner. Både Martin Skramstad og Merete Furuberg er skeptiske til avtalen. Det betyr at årsmøtet i Hedmark Senterparti kan bli viktigere enn på lenge — for alle i Hedmark.

Det finnes imidlertid et lyspunkt – nemlig velgerne. Velgerne kan heldigvis endre dette bildet og sørge for et nytt flertall. Kanskje det er den største svakheten ved denne avtalen — at man glemmer at velgerne kanskje ikke er så opptatt av kontinuitet, men gjerne vil ha et maktskifte for å lufte ut inngrodde forestillinger og slippe fram andre etter 32 år.

Erik Ringnes
Leder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**