2007 er Opplands Kultuminnevernår

Her kan du lese en politisk uttalelse om kulturminnevern som ble vedtatt på årsmøtet i Oppland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I de siste par årene har det blitt større oppmerksomhet omkring verdien av å ta vare på kulturarven vår, både tradisjonene og bygningsarven.
Staten har opprettet Kulturminnefondet, Stortinget har vedtatt en Kulturminnemelding, Riksantikvaren deler ut Verdiskapningsmidler, og i Oppland er det vedtatt at i 2007 skal fylket fokusere på Kulturminnene våre.

I desember skreiv Norge under på en avtale med UNESCO der vi forpliktet oss til å ta vare på den immaterielle kulturarven. Det betyr den kunnskapen og tradisjoene vi har fått fra tidligere generasjoner. Men hvordan skal vi klare den forpliktelsen, når de som hadde kunnskapen er gamle og dør, og skolen ikke underviser i tradisjonsfagene lenger?
Venstre er bekymret for denne utviklingen, og vil arbeide for at vi sikrer utdanningen i små, verneverdige fag. Venstre ser at vi trenger en fagskoleutdanning i bygningsvern, så vi får håndverkere som er gode nok til å sette i stand freda hus. I dag er det bare en håndfull snekkere som kan istandsette kulturarven vår på riktig måte; vi trenger mange flere hvis vi skal nyttiggjøre oss kulturminnevernmidlene fra Staten.

I Oppland har vi miljøer som arbeider for dette: Norsk Håndverksutvikling, Senter for bygdekultur, Norsk Kulturarv, Fylkeskommunen m.fl. La oss bli enige om å bruke midlene fra Staten til å sikre kunnskapen for framtida:
En faglig solid utdanning i bygningsvern og i små håndverksfag i Oppland.
Oppland har som kjent en stor del av landets fredete bygninger og vi har lange og stolte tradisjoner bl.a. innenfor mat, treskjæring, musikk og dans.
Oppland må gå foran og virkelig være Kulturminnefylke nr 1! Ved å sikre kunnskapen sikrer vi også bygningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**