Grønn eiendomsskatt

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre — 11. februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Østfold Venstre er i mot eiendomsskatt. Der hvor eiendomsskatt dessverre presser seg fram, mener Østfold Venstre at denne skatten må kunne brukes som et effektivt miljøpolitisk virkemiddel.

For de kommunene som har innført eiendomskatt, eller vurderer å innføre denne skatten, må graden av miljøvennlighet og ikke eiendomsverdien alene, bestemme nivået.

Det skal lønne seg for borgerne å velge miljøvennlige bo- og næringsalternativer. Østfold Venstre foreslår derfor en grønn innretning på eiendomskatten. Miljøkriterier ved fastsetting av eiendomskatt kan eksempelvis være kildesortering, kompostering, oppvarmingskilde, avrenning/avløp eller miljø-/klimaplan.

Fastsettingen av eiendomskatten skal etter lovverket baseres på en verdivurdering av hver enkelt eiendom. Skattesatsen blir deretter justert etter de nevnte kriterier. Eiendommer med egen miljøplan, komposteringssystem, kildesortering/levering og miljøvennlig oppvarming bør kunne slippe eiendomskatt helt, mens eiendommer som ikke er miljøvennlige må betale full skatt.

Østfold Venstre mener at kommunene på denne måten kan samarbeide konstruktivt med borgerne om å arbeide for et mer miljøvennlig lokalsamfunn. På denne måten kan vi sammen slippe ut mindre CO2, levere mindre avfall, bruke mindre energi og oppleve renere natur.

Oppslag i Fredsikstad Blad og Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**