Handle bensin med bensinstasjoner som leverer biodiesel og/eller etanol!

Oppland fylke kan være pådriver for at bilene i Oppland skal gå på mer miljøvennlig drivstoff. Ved å kun handle med bensinstasjoner som tilbyr biodrivstoff til innbyggerne i fylket, kan fylket presse bensinforhandlerne til å levere mer miljøvennlig drivstoff lokalt. (Politisk uttalelse fra årsmøte i Oppland Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nå er forskerne enige i at CO2-utslippene er årsak til klimaendringene vi ser og opplever. Et samlet vitenskapsmiljø har sendt ut en kraftig advarsel til oss alle.

Overalt i Norge vil det være behov for å øke tilgangen på klimavennlig biodrivstoff og miljøbiler. Venstre ønsker derfor at stat, fylke og kommune går i bresjen og bruker sin markedsposisjon som innkjøper og kun handler drivstoff med de stasjonene som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt.

Med 5 % biodiesel innblandet i vanlig diesel, får vi 5 % miljøsparing. Alle biler kan gå på diesel som har 5 % biodiesel innblandet. Noen biler kan gå på miljøbensinen bioetanol, en blanding av 85% klimavennlig etanol og 15% bensin. Alle biler kan gå på 5% etanol innblanda i bensin. For disse drivstoffene kan bensinstasjonene bruke vanlige pumper og prisen er den same.

Transport på land står for ca. 22 % av de samla CO2-utslippene i Norge
Biodrivstoff er et fornybart drivstoff som er med på å redusere CO2-utslippene fra bilparken.

Oppland Venstre krever at:
– Oppland fylkeskommune skal fra juli 2007 kun handle drivstoff med leverandørene som kan levere biodrivstoff til innbyggerne lokalt.

– Alle nye kjøretøy fylkeskommunen kjøper inn skal såfremt dette er tilgjengelig, være multifuel kjøretøy som kan gå på biodrivstoff, eller benytte andre miljøvennlige alternativer.

– Det må stilles krav om innblanding av biodiesel eller alternativt miljøvennlig drivstoff i anbuds kontrakter i kollektivtransporten i fylket.

Se også nettsak i Oppland Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**