Klimapolitikken er et verdivalg — også lokalt

Norge har et stort ansvar for å redusere klimautslippene. Vi har velstand og kunnskap, men et høyt forbruk. Med dette følger det et stort ansvar! Norge har en moralsk plikt til å sette seg konkrete mål om reduserte klimautslipp både lokalt og nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Følgende poltiske uttalelse ble vedtatt på helgas årsmøtet i Oppland Venstre:

Norge har et stort ansvar for å redusere klimautslippene. Vi har velstand og kunnskap, men et høyt forbruk. Med dette følger det et stort ansvar! Norge har en moralsk plikt til å sette seg konkrete mål om reduserte klimautslipp både lokalt og nasjonalt.

Oppland Venstre oppfordrer regjeringen til å sette et nasjonalt mål på 30% reduksjon av klimautslippene innen 2020. På den ene siden står solidaritet og støtte til dem som vil bli hardest rammet av klimaendringene. På den andre siden står kravet om kortsiktig gevinst og motvilje mot omstilling innen norsk industri. Dette er et verdivalg

Oppland fylkes klimaplan har satt som mål å redusere utslippene med 2,29%. Dette er lite ambisiøst. De nasjonale mål må også gjelde i Oppland. Dette betyr at klimautslippene i Oppland også må reduseres med 30% innen 2020.

For å oppnå dette må:
– Oppland fylkeskommune og kommunene i fylket utarbeide eller revidere sine klima- og energiplaner
– Det legges økt vekt på enøk og bruk av bioenergi
– Fylkeskommunen sammen med kommunene kartlegge konsekvensene av klimaendringene og utarbeide planer for overvåkning og beredskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**