Oppland Venstre støtter opp om sykehusstreik

Oppland Venstre er alvorlig bekymret over situasjonen for sykehusene i Oppland, med den nedbygging vi nå ser av de medisinske avdelingene på både på Gjøvik og Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøtet i Oppland Venstre vedtok i helgen følgen uttalelse om sykehusstreik:
Oppland Venstre er alvorlig bekymret over situasjonen for sykehusene i Oppland, med den nedbygging vi nå ser av de medisinske avdelingene på både på Gjøvik og Lillehammer.

Det er helt uforståelig at kreftavdelingen på Gjøvik sykehus nedlegges. Nasjonalt snakkes det høyt om satsingen på kreftomsorgen, mens den lokale realiteten altså er nedbygging. Ved sykehuset på Gjøvik kuttes det nå 24 senger, samt at det kuttes 16 på Lillehammer — til sammen 40. I stedet trilles pasientene på gangen og blir til enda flere korridorpasienter, til uverdighet for pasienter og håpløse arbeidsforhold for ansatte. Realitetene ved de medisinske avdelingene på disse sykehusene er altså et kutt i aktivitet på nærmere 10 prosent i 2007.

Oppland Venstre har stor forståelse og sympati for den frustrasjonen som pasienter og ansatte nå føler og støtter fult og helt opp om den politiske streiken som er varslet den 20. februar.
Vi vil oppfordre alle de politiske partiene om å støtte denne.

Oppland Venstre er tar sterk avstand fra de grep som statsråd Sylvia Brustad har tatt i sykehussektoren med å slå sammen Helse Sør og Helse Øst til Helse Sørøst. Vi frykter at dette vil føre til en sentralisering av tilbud og ressurser. Oppland Venstre mener at ansvaret for sykehustilbudet i Oppland skal føres tilbake til Oppland fylkeskommune. Da vil beslutninger fattes lokalt, innbyggerne vil få reelle folkevalgte helsepolitikere med nærhet til utfordringene og vi kan igjen få et tillitsforhold til styring av sykehusene.

Se også nettsak i Oppland Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**