Kompetanseår for lærerne

Uttalelse fra Østfold Venstres årsmøte — 11. februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Østfold Venstre vil løfte læreren

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Østfold Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen og læreren.

Skal vi forbedre innholdet i skolen, må vi begynne med å styrke læreren som skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg. Østfold Venstre ønsker derfor å gi lærerne et kompetanseår for å gi faglig påfyll og motivasjon slik at elevene kan ivaretas på en bedre måte.

Hvorfor?
For å beholde dagens lærere må vi gi dem muligheten til etterutdanning og påfyll i utdanningen av neste generasjon.

Ved å få et kompetanseår vil læreren kunne utvikle seg til den moderne lærerrollen som innebærer mer direkte dialog med hver enkelt elev. Økt kompetanse hos læreren vil gi større trygghet og respekt i møte med de forventningene som dagens samfunn har til skolen.

Dagens samfunn krever ikke bare at læreren må være faglig oppdatert, men også oppdatert på den raske utviklingen. Dersom vi ønsker dyktige lærere må vi ta ansvaret for etterutdanning.

Med et kompetanseår vil begge disse formål møtes. Derfor vil Østfold Venstre løfte læreren for å møte morgendagens skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**