Årsmøte med syv uttalelser

Årsmøtet i Oslo Venstre vedtok i alt syv poltiiske uttalelser. Temaene årsmøtet valgte å trekke frem var klima, trygghet, bydelsmakt, rusomsorg og psykiatri, Fjordbyen, byrådsspørsmålet og innvandring og integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oslo Venstres årsmøte, som ble avholdt i helgen, vedtok i alt syv politiske uttalelser.

Du kan lese alle vedtatte uttalelser her:

Oslo må ta klimaansvar
Ta gata tilbake
Mer makt til bydelene
Gi Oslo ansvaret for psykiatri og rusomsorg
Venstre kjemper videre for Fjordbyen
Venstre i byråd best for byen
Ja til innvandring – ja til integrering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**