Oversikt over Venstres representanter i kommunestyrene for valgperioden 2003 —2007

Her er oversikten over Venstre kommunestyrerepresentanter i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dovre
Ingrun Slungård
2662 Dovre

Etnedal

Torgun Thon Hagaseth
torgun.hagaseth@skatteetaten.no
2891 Etnedal

Syver Thon
2890 Etnedal

Gausdal
Jan Toft
jan.toft@bbnett.no
2651 Østre Gausdal

Gjøvik
Ketil Kjenseth
ketil@venstre.no
Bråstadlia 19
2825 Gjøvik

Lesja
Aadel Skotte
peskotte@online.no
2668 Lesjaskog

Lillehammer
Johan Schei
j.schei@c2i.net
Hougners gt. 32.B
2609 Lillehammer

Terje Rønning
terje@jorekstad.no
Hølenveien 5
2625 Fåberg

Bjørg S. Lien
bjorg.lien@venstre.no
Weidemannsgt. 18
2613 Lillehammer

Lunner
Ulf Oddvar Rogneby
uor@lunner.kommune.no
Lunnerlinna 51
2730 Lunner

Nord-Aurdal
Olav Bjærum
objaerum@online.no
2920 Leira

Ringebu
Britt Åse Høyesveen
hoyesve@online.no
britt.aase@venstre.no
Jernbanegt. 10
2630 Ringebu

Vestre Toten
Einar Wiklund
ei-wik@frisurf.no
Skogsrudveien 7
2830 Raufoss

Østre Toten
Geir Rune Nyhus
geirrune@venstre.no
Ringvn 8, Nordlia
2816 Gjøvik

Øystre Slidre
Håkon Johs Skarstad
haakon.skarstad@planteforsk.no
2943 Rogne

Gunvor Hegge
gu-he@online.no
2950 Skammestein

Gustav Fystro
gustav.fystro@planteforsk.no
2943 Rogne

Venstremedlemmer som står på Bygdelista i Vestre Slidre:
Eivind Brenna
eivind@venstre.no, eivind.brenna@vestre-slidre.kommune.no
Brennabu
2960 Røn

Embrik Før
embrik.for@vestre-slidre.kommune.no
2967 Lomen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**