Saker for Venstre

Venstre i politikken for meldingsåret 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sentral — og landsstyret har valgt ut følgende hovedområder for Venstre: Miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole. Det har også konsekvenser for Venstres prioriteringer i Hedmark. Venstres miljø-saker i Hedmark har vært og er fortsatt forurensningen av Mjøsa, bioenergi, biobrensel og miljøhensyn i utbyggingen av 4-felts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Eidsvoll og Hamar. Jernbaneverket presenterte i november 2006 planen for en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen. Saken skal utredes videre i vår og Venstre ser denne saken som svært interessant.

Under overskriften “sosialt ansvar,” er det saker som angår funksjonshemmede som har vært prioritert. Særlig de psykisk utviklingshemmedes rett til å velge bostedskommune som alle andre borgere og krav om en evaluering av HVPU- reformen. Det ble avholdt en kommunalkonferanse i Drammen som drøftet regionsreformen og fastslo at Venstre ønsker en tre-nivå modell og krever samtidig at ansvaret for sykehusene tilbakeføres til fylkeskommunene/de nye regionene.

Hedmark Venstre engasjerte seg sterkt mot regjeringens forslag om å legge en del av kostnadene ved sykelønnsordningen over på bedriftene. Forslaget ble trukket tilbake etter et stort politisk press både fra opposisjonen, NHO og LO. Dette forslaget ville ha fått dramatiske konsekvenser for småbedriftene.

Kvaliteten på læreren er det viktigste i skoledebatten. Løten Venstre arrangerte et skolepolitisk møte med godt frammøte hvor Odd Einar Dørum innledet til debatt om skolepolitikken i landet. Human-etisk forbund arrangerte en kirke/stat — debatt på Rica Olrud hotell hvor fylkesleder representerte Venstre. LO-stat arrangerte en debatt på Folkets Hus i Hamar om fornyelse av offentlig sektor hvor fylkesleder representerte Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**