Vertskommuner

Regionsentra kan påta seg flere oppgaver og bidra til attraktive arbeidsplasser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hedmark har mange små og mellomstore kommuner som sliter med å imøtekomme innbyggernes krav og myndighetenes pålegg på en rekke områder. Hedmark Venstre ønsker å stimulere til at naturlige regionsentra kan ta rollen som vertskommune for ulike oppgaver, slik at små tilliggende kommuner kan kjøpe sine tjenester her f.eks. etter fast kronebeløp pr. innbygger.
Dette vil gi mulighet for større fagmiljø og kunne gi mer spennende og attraktive arbeidsplasser for de ansatte i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**