Eivind Brenna

Eivind Brenna var Venstres 1. kandidat til fylkestingsvalget i 2007 og ble valgt inn med klar margin. Eivind fikk prosentvis flest personstemmer av alle som stilte til fylkestingsvalg, med over 700 personstemmer. Han har lang fartstid i Venstre, og er ordfører i Vestre Slidre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eivind Brenna

Foto: Venstre

Eivind sitter nå i sin tredje periode som ordfører i Vestre Slidre. Han har vært ordfører siden 1999, og har 12 år bak seg som kommunestyrerepresentant. Nå er han også blitt representant i fylkestinget i Oppland, hvor han sitter i fylkesutvalget.

Han har et sterkt engasjement for distriktene, og er spesielt opptatt av næringsutvikling, kultur og miljø.

I tillegg til å være engasjert i politikk, driver Eivind også en egen leirskole. Har har også hatt mange verv, blant annet som leder i Oppland Kulturskole, og representert Oppland i Fjellregionsamarbeidet i Sør Norge.

Eivind Brenna har hatt mange tillitsverv i Venstre. Han var sentralstyremedlem i perioden 2002-2004. Han er nestleder i Oppland Venstre og direkte valt medlem av Venstres landsstyre.

Dersom du vil kontakte Eivind kan du gjør dette her:
Epost: [email protected]
Mobil: 95225696

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**