Klimaplaner følges opp lokalt

Venstre mener kommunen må arbeide målbevisst for å redusere klimautslippene. Den store utfordringen er utslipp fra bil og bolig, og mye kan faktisk gjøres lokalt når forholdene legges til rette for det, bl.a. med målrettede finansieringsordninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les mer om Venstres forslag til tiltak i Fredrikstad
NRK.no og i Fredrikstad Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**