4-felts E6 gjennom Østerdalen

Årsmøte uttalelse fra Hedmark Venstre innen samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DOBBELTSPORET JERNBANE TIL HAMAR OG 4-FELTS EUROPAVEI GJENNOM ØSTERDALEN – FRAMFOR FULL UTBYGGING AV E6 NORD FOR HAMAR.
DEN FRAMTIDIGE 4-FELTS VEI FORESLÅS LAGT LANGS DET SOM I DAG ER RV3 FRA KOLOMOEN OG GJENNOM ØSTERDALEN, INKL DEN PLANLAGTE TRASEEN MELLOM MYKLAGARD OG HOVDMOEN (NORD FOR RENA).

DEN NYE TRASEEN BLIR ENKLERE Å UTVIDE. DEN EKSISTERENDE RV 3 ER I EN SÅ DÅRLIG FORFATNING AT DEN MÅ FORBEDRES UANSETT.
TRASEEN VIL VERKEN BERØRE ÅKERSVIKA NATURRESERVAT, MJØSA ELLER NASJONALPARKEN PÅ HJERKINN OG VIL VÆRE ET MILJØVENNLIG VEIPROSJEKT OG GI ØKONOMISK FORDELER SOM KORTERE I ANTALL KILOMETER OG GI MINDRE FJELLSPRENGNING.

FORSLAG FRA HAMAR OG HEDMARK VENSTRE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**