Moderne Feminisme er liberal feminisme

I anledning kvinnedagen vil jeg benytte anledningen til å sette søkelyset på den liberale feminismen, og likestilling i et liberalt perspektiv. I Norge har feminisme i senere tid i stor grad blitt assosiert med venstreradikale krefter i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Men kvinnekampen har en langt eldre og mer omfattende historie enn dette: det er på tide å bringe den liberale feminismen tilbake i rampelyset, og føre kvinnekampen på et nivå som gjør at vanlige kvinner kjenner seg igjen i den. Hvem bryr seg egentlig om fotgjengermannen er kjønnsnøytral, hemafroditt, eller kvinne, eller mann? Eller om det skal hete jordmor, jordfar eller rett og slett jordperson? Likestilling i et liberalt perspektiv handler om langt viktigere ting enn dette.

Den liberale feminismen tar utgangspunkt i at likestilling må komme fra kvinnene selv, eller nedenfra. Tanken er at dersom man gis like muligheter og rettigheter, vil dette gradvis føre til en naturlig balanse mellom kjønnene — likeverd uten likhetstyranni. Individene vet selv hva som er til deres eget beste, og kvinners rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp er selvskreven i den liberale feminismen.

I Norge i dag er at det er fortsatt store ulikheter mellom kvinner og menn f. Eks. Når det gjelder lønnsnivå. Kvinner som jobber i 100% stillinger tjener kun ca. 86% av det menn som jobber fulltid gjør. I tillegg jobber svært mange kvinner i lavere stillingsbrøker, slik at samlet sett ligger kvinner på et lønnsnivå som er betraktlig lavere enn menn. Det er tydelig at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder lønnsnivå, og at her må det føres en kamp for å løfte yrkene som er dominert av kvinner, som omsorgsyrkene.

Ekteskap mellom personer av samme kjønn må bli tillatt. Det er ikke statens jobb å legge seg opp i kjærlighetslivet til voksne mennesker. Det samme gjelder adopsjonsrettigheter. Hvorfor er det slik i Norge i dag at dersom man er enslig heterofil mann eller kvinne kan man søke om adopsjon, men dersom man lever mann og mann eller kvinne og kvinne sammen ikke kan det? Mennesker må ha like rettigheter, og ikke diskrimineres på bakgrunn av legning.

Med like rettigheter kommer like muligheter. Staten skal legge til rette for, men ikke påtvinge oss likestilling. Likestillingsdepartementet jobber med å skape færre forskjeller og jevnere fordeling mellom kvinner og menn, men er selv dårligst på kjønnsbalanse: kun 27% av de ansatte er menn. Dette burde være en tankevekker. Man har akkurat den samme problemstillingen i militæret. I et likestillingsperspektiv er det galt at kun menn skal være pliktige til å avtjene førstegangstjenesten. På mange områder er vi fortsatt alt for dårlige på likestilling.

Som en liberal feminist ønsker jeg å kjempe for likestilling for vanlige mennesker. Det er på tide å bytte ut den sosialistiske feminismen som fører en kamp for de få, med den liberale feminismen som mange flere kan kjenne seg igjen i.

Skrevet av Christoffer Biong, leder i Oppland Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**