Programmøte 24.mars

Velkommen til gjennomgang av det nye programmet til Buskerud Venstre 24.mars på Lampeland Hotell i Flesberg. Vi skal vedta nytt program for perioden 2007-2011. Møtet er åpent for alle medlemmer som ønsker å være observatører i tillegg til lagenes egne utsendinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Møtet starter kl 11.00, med lunsj 13.00. Møteslutt kl 16.00.

Programmet vil bli lagt ut på nettsiden så raskt det overhodet lar seg gjøre å få renskrevet det ferdig etter programmøtet. Følg med fremover!

Status for listestillingen
Etter programmøtet er det fylkesstyremøte. Her er det også mulig å møte som observatør. Dette møtet starter rett etter programmøtet, og tar for seg listestillingsarbeidet i de ulike kommunene og andre innkomne saker av interesse for fylkeslaget.

Valgkamputvalget i gang
Valgkamputvalget har sitt første møte etter fylkesstyremøtet. Det kommer mest sannsynlig til å bestå av de fire første på lista, leder og en til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**