LO, Ap og Venstre

Venstre har i lang tid vært den fremste kritiker av dette udemokratiske forholdet og ikke uten grunn. Det strider mot minst to av de ti liberale prinsipper som utgjør Venstres ideologi skiver Sindre W. Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I etterkant av Vallasaken stiller stadig flere spørsmål ved den nære bindingen mellom LO og Arbeiderpartiet. Denne blir ekstra vanskelig å godta når det også er store pengeoverføringer involvert. Selvsagt forventer man gjenytelse for pengene.

Venstre har i lang tid vært den fremste kritiker av dette udemokratiske forholdet og ikke uten grunn. Det strider mot minst to av de ti liberale prinsipper som utgjør Venstres ideologi.

Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker. Demokrati, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Venstre er den utrettelige forkjemperen for disse og de åtte andre liberale prinsippene i vårt nye prinsipprogram. Uavhengighet og like muligheter for alle er viktige idealer i vår ideologi.

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat til fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**