Disse reiser fra Akershus til Venstres landsmøte 13. april

På Akershus Venstres årsmøte 11. februar valgte vi 12 delegater til å representere oss på landsmøtet i Bergen 13. – 15. april. I tillegg møter vi med fylkesleder og og et direktevalgt landsstyremedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Landsmøtedelegater fra Akershus blir dermed:
Wilhelm Berge d.y, Anniken Holtnæs, Inge Solli, Borghild Tenden, Andreas Stranden Hoel, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Ingvild Tautra Vevatne,Åse Birgitte Skjærli, Anne Mette Aune Hjelle, Abid Raja, Gry Bøhmer, Lars Peder Nordbakken, Lise Vistnes og Turid Dahlman

Varadelegater:
Petter Gulbrandsen, Jørn Arnesen, Anne Merete Andersen, Nora Stranden Hoel, Gudbrand Teigen, Hilde Arneberg, Bjørn Gran, Jorunn Nakken, Lisbeth Bøhler, Thor Togstad

Mer informasjon om landsmøtet finnes her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**