Ønsker økt fokus på miljø

Hallvor Lilleslett, leder i Buskerud Venstre, tok opp miljø i sitt innlegg i den generelle politiske debatten på Venstres landsmøte i Bergen i helga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hallvor Lilleslett på talerstolen

Foto: Christoffer Biong

– Jeg mener vi alle må ta vårt ansvar. En kan for eksempel begrense antallet sydenturer en tar i løpet av et år. Vi har en plikt som politikere til å følge opp, og sørge for en bedre miljøpoltikk. Vi må dessuten legge bedre til rette for bruk av biodiesel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**