Buskerud Venstre støtter lokallagene i havnespørsmålet!

Buskerud Venstre vil ha et samarbeid mellom kommunene for å gjøre Drammensregionen til en trivselsregion for nyskapende næringsliv og mennesker, med miljø og trivsel i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Utviklingen av Lierstranda må snarest starte opp. Dette er en positiv utvikling både miljø og næringsmessig for regionen. Venstre ønsker at kommunene rundt Drammensfjorden går sammen i et interkommunalt samarbeid om å utvikle indre Drammensfjord i et miljømessig, bærekraftig og nyskapende perspektiv.

Båt, natur, hav, sjø

Foto: Tone Rasmussen

– Godsterminalen må bort fra Nybyen i Drammen. Godsterminalen i Nybyen er en uakseptabel forurensningskilde midt i et sentralt boligmiljø. Det må snarest utredes alternative plasseringer for terminalen utenfor store boligområder. I samme utredning bør man også se på alternative steder for en moderne og arealeffektiv havn for regionen.

– Næringslivet i Drammensregionen har et sterkt behov for nye næringsarealer, og Nybyen, Holmen og Lierstranda er alle ideelle for kunnskapsbedrifter, servicebedrifter, konferansehotell og boliger. Disse arealene bør derfor ikke bindes opp i arealkrevende og miljøbelastende virksomheter.

Les mer på Drammen Venstres sider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**