Erik Ringnes om nei til rådmannstyret

under debatten om det nye prinsipp programmet ved landsmøtet i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: A.Hovstø

– Venstre ble for 123 år siden etablert for å bekjempe embedsmannsstyret. Den jobben er gjort, men idag er det kampen mot rådmannsstyret som er utfordringen. Idag er det slik i mange kommuner at vi bestemmer det rådmannen har bestemt at vi skal bestemme! Rådmann og administrasjon har alt for stor makt i denne tonivå-modellen .Mange kommuner har innført fagnøytrale komitéer som gjør ombudsrollen vanskelig og som gir lite rom for politisk engasjement.
– Dra hjem kjære landsmøtedeltakere og gå til frontal angrep på rådmannsveldet ute i Kommune-Norge, avslutter Erik Ringnes, leder for Hedmark Venstre og landsstyremedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**