Unge Venstre: Vil ha miljø inn i kjøreopplæringen

Astrid Hårstad, ungdomskandidat i Oppland, tok opp miljø i kjøreopplæringen i sin tale til Venstres Landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Få miljø inn i kjøreopplæringen!
Mange av mine venner er idealister. De er opptatt av miljø. De vil gjerne gjøre noe for miljøet, og er nysgjerrige på ha de kan bidra med.

En av de største kildene til klimagassutslipp vi har i dag er fra bilkjøring. Privatbilismen har økt enormt de siste åra. Jeg mener at vi må gjøre noe med folks bilkjøring. Vi må gjøre noe med folks bilkjøring uten å komme med pekefingeren og gripe drastisk inn i hverdagen deres.

Folk vil ha friheten bilen gir, og vi må innse at ikke alle kan kjøre kollektivt. Hvordan skal man klare å kjøre tre barn i barnehagen, komme seg på jobb, og handle ved å kjøre kollektivt? Det sier seg selv at dette er vanskelig. Det er dessuten liten miljøgevinst å hente dersom bussen skal kjøre rundt fra gård til gård og plukke opp folk.

Et enkelt svar på denne vanskelige utfordringen er å få miljø inn i kjøreopplæringen. Kun ved å endre adferd i trafikken kan man redusere utslippene sine med ca. 20%. Bare ved å kjøre på lavt turtall, ikke akselerere hyppig og ha nok luft i dekkene er man godt på vei.

En tilleggsgevinst er at en miljøvennlig kjøring også vil øke traffiksikkerheten. Man sparer bilen, den holder lenger, og man sparer penger på et lavere drivstofforbruk. Vi må øke den personlige bevissheten. Dette er gode eksepler på hva hver og en av oss kan gjøre for å bidra.

I Sverige har de gode resultater ved å ha miljøvennlig kjøring inn som en intigrert del av kjøreopplæringen. Det er ingen grunn til at ikke vi også skal gjøre dette her.

Det vil ikke koste spesielt mye, og det er et verdifullt bidrag til å redusere utslippene.

Få miljøtenkning inn i kjøreopplæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**