Framtida er REN

Venstres nye miljøkampanje ble sparket igang med Hedmark på laget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Morten, Erik, Stein og Ingrid

Foto: A.Hovstø

Ved avslutningen av Venstres landsmøte i Bergen lanserte Gunnar Kvassheim Venstres nye miljøkampanje – “FRAMTIDA KAN BLI EN REN FORNØYELSE hvis vi handler nå”.
– Samtidig starter vi i Venstre-lagene på Hedmarken vår lokale miljøkampanje for REN MJØSA EN FORNØYELSE, sier fylkesleder Erik Ringnes. – Forurensing fra industri- og avfallsplasser som Strandsaga i Brumunddal er viktig å overvåke, sier Morten Andersen, Venstres kommunestyrerepresentant i Ringsaker. – Vi trenger mer fakta om forurensningssituasjonen i Norges største innsjø og gi folk beskjed om det er trygt å spise fisk fra Mjøsa, sier Stein Frøysang, førstekandidat for Venstre i Hamar.
På bildet Morten Andersen, Erik Ringnes og Stein Frøysang med ungdomskandidaten Ingrid Fjelstad, Ringsaker foran.

Alvhild Hedstein (lavutslippsutvalget) og Gunnar Kvassheim (leder i miljø og energikomiteen) sparker igang kampanjen med faktainformasjon
– CO2 konsentrasjonen i atmosfæren er nå høyere nn på 450.000 år
– Gryende enighet i progressive land om å redusere klimagass-utslippet med 50-80%
– produsere energi uten å skape nye utslipp

Venstre går fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen.

Venstre tar eierskap til slagordet og klimakampanjen mellom våre folk sentralt og Venstre-folk lokalt.
Store muligheter med vindmølle-kraftverk til havs. Vi starter kampanjen på Stortinget denne uka, sier Gunnar Kvassheim. – Vi trenger våre lokale folk til å finne de gode løsningene lokalt.
Venstres grønne nummer er 48082836

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**