Ny kurs for en bedre skole

Helle Hundevadt holdt under helgas landsmøte i Bergen brennende innlegg for en ny og bedre skolepolitikk. Venstres Landsmøte vedtok i helga et skolepolitisk manifest, som legger grunnlaget for Venstres skolepolitikk videre. Hundevadt mener at vi må styrke opplæringen i praktiske og estetiske fag. Her kan du lese hele innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innlegg på Venstres Landsmøte i Bergen 15.4.07
Til Skolepolitisk manifest
Et manifest er noe som skal stå fast, vise vei framover, slå fast de grunnleggende tankene om skole og utdanning. Et håndfast redskap, godt og visjonært.

Gjenreis respekten for skolen er hovedbudskapet, det betyr respekten for læreren og respekt for kunnskapen.
Læreren er den avgjørende faktor i opplæringen. Vi husker våre egne lærere, på godt eller vondt, de var avgjørende for vår utvikling.
Læreplanene er underordnet, det er det læreren kan og formidler som avgjør om elevene lærer noe. Venstre satser på dyktige lærere!

Helle Hundevadt

Foto: Christoffer Biong

Respekt for Kunnskapen, hva betyr det?
Kunnskap er ikke det samme som "ha kjennskap til". Kunnskap er noe du har under huden, du er trygg på det, du kan rette ryggen og si stolt: Dette kan jeg!
Kunnskap er makt sier vi, og kunnskapen adler mannen.
Men hvilken kunnskap er det Venstre vil gi barn og unge?

Venstre ønsker nasjonale rammer for innholdet i skolen, det slås fast i manifestet.
I kapittel 3, Innholdet i skolen, savner jeg viktig kunnskap.
Satsing på realfag, språkfag, filosofi og demokrati er flott, men hvorfor er ikke kroppsøving, praktiske fag og estetiske fag nevnt?
"Kyss, klapp og klem-skolen" er skolen litt flåsete blitt karakterisert som.
Noen oppfatter de praktiske og estetiske fagene som "pausefag", avslapping/avveksling.
All forskning og erfaring viser at elever som får bruke alle evnene sine, bruke kroppen, høre musikk, skape noe vakkert, yter bedre også i teoretiske fag.
Mennesket er skapt med 2 armer og 2 bein, virketrang, skaperlyst og musikalitet. La elevene bruke og utvikle alle evnene sine, ikke bare de som sitter "over snippen"!
Kanskje det ikke er verre enn det å få grunderopplæringa inn i skolen?
Kanskje noen elever kan utvikle andre sider av seg, som gjør spesialundervisningen overflødig?

Venstre har stor omtanke for de svakeste, de fattige, rusavhengige og folk med psykiske problemer. Men tenk om vi kunne forebygge disse problemene, ikke bare reparere!
Skolen skal ikke erstatte foreldre, gjøre opp for svikt i heimen. Men skolen har en unik mulighet til å se alle elevene, gi dem tro på seg sjøl, la dem oppleve mestring; at de kan noe og er verdifulle.

En utenlandsk forsker som har utført resultatundersøkelser i skolene i Europa, uttaler; "den norske skolen gir ikke alle elever mulighet til å lykkes, en del faller utenfor allerede i starten av skoletida. Og dette har dere akseptert!"

Er det en slik skole Venstre vil ha?

Gjenreis respekten for yrkesfagene står det i manifestet?
Venstre vil gi yrkesfagene høyere status. Men hvordan kan vi få elever å foreldre til å tro på det, når vi i grunnskolen nesten har fjernet de praktiske fagene? Det viser elevene tydelig at yrkesfagene er nest-viktigst. Det understrekes tydelig av at mange av lærerne i kunst og håndverksfag ikke har utdanning i de fagene. Det er ofte allmennlærere som fyller opp stillingen sin med disse få timene.
Mener vi i Venstre at respekten for yrkesfagene skal gjenreises, så må vi også heve respekten for de praktiske fagene i de 10 første årene i skolen!

Grunnen til at jeg stemmer Venstre er partiets positive menneskesyn: alle er Borgere, vi er ulike, men er like mye verdt, og alle har vi rett til å lykkes i skolen.
Da må også Venstres skolepolitiske manifest gjenspeile dette synet!
Vi vil trenge folk i framtida som er dyktige praktikere, håndverkere, kunstnere .i tillegg til ingeniører som snakker flere fremmedspråk.
Vi kan ikke importere alle de nevenyttige vi trenger!

Skolen er den viktigste faktor for Norges utvikling. Det er opp til oss å gjøre den så god at alle elevene kan gå ut av skolen med rak rygg med fordi de har lært noe, de har lykkes og de har tro på at de kan skape seg en framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**