Tom Kristian Berger ber om å ta miljø på alvor med E6 til Østerdalen

Hedmark Venstre opp igjen sitt forslag om å legge E6 gjennom Østerdalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tom Kristian Berger

Foto: A.Hovstø

– Ved å legge E6 gjennom Østerdalen vil vi spare Åkersvika miljøreservat, Mjøsa og nasjonalparken på Hjerkinn. E6 gjennom Østerdalen vil være et miljøvennlig veiprosjekt og vil også gi store økonomiske innsparinger i forhold til å legge E6 gjennom Gudbrandsdalen. Østerdalen gir den korteste avstand mellom Oslo og Trondheim, det er færre høydemetre å forsere og prosjektet vil også gi mindre fjellsprengning.
– Dagens riksvei 3 gjennom Østerdalen er idag i en så dårlig forfatning at den må forbedres uansett. Derfor må vi starte planleggingen nå av dette viktige miljøvei-prosjektet, avslutter Tom Kristian Berger, landsmøtedelegat fra Hedmark og listekandidat for Venstre i Elverum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**