Venstregjennomslag for mer folkestyre og mer lokal frihet

– Venstre mener et sterkt og desentralisert folkestyre er viktig for å balansere statens makt og sentralisering, sier Runolv Stegane. Flertallet i kommunalkomiteen bestående av regjeringspartiene og Venstre la i dag fram innstillingen om forvaltningsreformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


-Venstre og regjeringspartiene bidrar til dette og dermed til en vitalisering av fylkespolitikken og regional utvikling, sier Venstres gruppeleder og 1. kandidat ved høstens fylkestingsvalg Runolv Stegane.

Stegane er spesielt fornøyd med at Venstre har fått gjennomslag for å styrke folkestyret og et desentralisert demokrati, bl.a. ved at fylkesmannen avgrenses til et tilsyns- og kontrollorgan. Regjeringen skal komme tilbake til spørsmålet om framtidig betegnelse på fylkesmannen.

-Det er et viktig gjennombrudd for folkestyret at fylkesmannens oppgaver i hovedsak overføres til poltitisk styring og kontroll. I dag er det for mange oppgaver innen f.eks. arealforvaltning og miljø som avgjøres av byråkrater som aldri står til ansvar overfor folket i valg, sier Stegane

Kommentarer:
Runolv Stegane
Mobil: 93448328

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**