Ikke kriminaliser sex-kjøp!

Det mener Trine Skei Grande, nestleder i Venstre og leder av Oppland Unge Venstre, Christoffer Biong. Biong og Grande er motstander av kriminalisering fordi de mener det vil gå utover tryggheten til de prostituerte. – Det er rett og slett hjerterått. Det vil ramme personer som er svært sårbare. – De mest sårbare i dag er de gateprostituerte, og det er dem som rammes hardest med dette forbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi vet med stor sikkerhet at kriminalisering vil gjøre livet svært vanskelig for mange kvinner og menn, uttaler Biong. Han mener regjeringen nå setter ren skjær symbolisme foran tryggheten til de prostituerte.

Trine Skei Grande og Christoffer Biong

Trine Skei Grande og Christoffer Biong
Foto: Eivind Brenna

Biong får støtte fra Trine Skei Grande, Stortingsrepresentant for Venstre. – Man kan ikke bare forby et problem og håpe på at det forsvinner, uttaler Grande. Bare se på Sverige: – i 2005 hadde man 4 ganger flere menneskehandelsaker enn i Norge. – Et forbud vil føre til at unge kvinner nærmest vil bli holdt som slaver, og sexsalget vil foregå i det skjulte fra leiligheter.

– Jeg håper virkelig ikke regjeringen bestemmer seg for å kriminalisere. Det forslaget kommer til å være en tragedie for de mest utsatte, nemlig de prostituerte selv. Det vil føre til at vi får mindre kontroll og dialog og det vil åpne for økt menneskehandel. De prostituerte selv er motstandere av dette forslaget. Det burde i seg selv være et viktig argument.

Biong mener at vi heller bør forsøke å bøte på situasjonen med sosiale virkemidler. – Det finnes andre og bedre tiltak vi kan iverksette. Jeg mener at vi heller bør bedre støtteapparatet rundt de prostituerte og kundene. Vi kan sørge for bedre sosiale rettighter til de prostituerte, og sørge for at de får skikkelig støtte av helsepersonell og politi dersom de trenger det. Vi må dessuten gi de prostituerte et valg slik at de har muligheten til å leve et annet liv, satse på voksenopplæring og integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**