Klima, kompetanseår og stemmerett for 16-åringer

– Klimakampanjen “Framtida kan bli en ren fornøyelse” må bli en hovedsak i skoledebattene. Sammen med kompetanseår for lærere og stemmerett for 16-åringer skal miljøpolitikken gi Venstre rekordoppslutning i skolevalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Inge Solli i landsmøtesalen

Foto: Akershus Venstre

Det sa en svært optimistisk Inge Solli da han orienterte Unge Venstre i Oslo og Akershus om hva som skjer i Akershuspolitikken. Akershus Venstres gruppeleder var innleder på Unge Venstres helgeseminar på Venstres Hus der engasjerte Unge Venstre-medlemmer forberedte seg til høstens valgkamp.
– Miljø og skole, det er Venstre det, sa Akershus Venstres gruppeleder til en lydhør og engasjert forsamling. Og satsing på kultur i Akershuskommunene skal bidra til å skape identitet og en positiv næringsutvikling. Nå er det ikke nok med sympati for Venstres hjertesaker, nå skal vi kapre stemmer, sa Solli.
Akershus Venstre går inn for fritt skolevalg og at de videregående skolene i fylket skal utvikle sin egen profil. Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs forutstninger og ønsker, samt lokale behov og utfordringer. Den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående skolen, men friskoler skal utgjøre et verdifullt supplement.

Gruppeleder Inge Solli

Foto: Akershus Venstre

– Venstres skolepolitiske manifest er et utmerket utgangspunkt for å fremme Venstres framtidsrettede skolepolitikk. Vi vil ha mangfold framfor ensretting i skolen, uttalte Solli.
Antall elever i de videregående skolene i Akershus øker med 1000 per år, og dette krever bygging av nye skoler og rehabilitering av de eksisterende. Akershus Venstre vil prioritere skoleutbygging, og finansierer dette bl.a ved å bruke avkastningen fra fylkeskommunens eierskap i Akershus Energi.
– Akershus Venstre har jobbet mye med den såkalte Oslopakke 3 der bompengene skal brukes både til veiutbygging og utbygging av kollektivtilbudet i Osloområdet. Vi har også redusert prisen på ungdomskortet betydelig. Et godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus er en viktig del av Venstres miljøpolitikk, sa Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**