Full tillit til det medisinske fagmiljøet i Oppland

Oppland Venstre har full tillit til det medisinke fagmiljøet ved sykehusene i Oppland, uttaler Bjørg S. Lien, leder i Oppland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gir full tilslutning til uttalelsen fra Stortingsrepresentantene i Oppland

Bjørg S. Lien

Bjørg S. Lien

– Det var med forundring jeg leste artikkelen av tillitsvalg for overlegene ved sykehuset på Hamar, Per H. Christensen. Innlegget var i sin helhet et angrep mot legene på sykehuset på Lillehammer. – Jeg er derfor svært glad for at Stortingsrepresentantene fra Oppland nå har tatt til motmæle. De påpeker at Christensens innlegg desverre gir en liten pekepinn om hva som gikk galt ved Sykehuset Innlandet. Og de påpeker også at Oppland og Hedmark ikke er noen egnet fellesregion for drift av sykehus, uttaler Lien.

Oppland Venstre gir sin tilslutning til Opplandsbenkens uttalelse.Befolkningen i Oppland har et stor engasjement for å ha et godt sykehustilbud i fylket. Vi setter derfor stor pris på engasjementet som de ansatte ved sjukehusene utviser i forhold til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**