Velkommen til programmøte og valgkampstart

Oppland Venstre arrangerer møte for Venstremedlemmer fra hele fylket, der hovedtema er behanlding av nytt fylkesprogram, 5. mai. på Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Møte på Nansenskolen på Lillehammer den 5. mai 2007

Tema : Behandling av fylkestingsvalgprogrammet
Valgkamp

Møtet starter kl. 10.30, men vi serverer kaffe og te fra kl. 10.00.

Program
Kl. 10.30 Presentasjon av forslaget til fylkestingsprogrammet
Debatt. Behandling av valgprogrammet.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl.13.15 Valgkamp
Presentasjon av fylkets valgkampplan

Kl. 13.30 Hvordan kan lokallagene og fylkeslaget samarbeide for å
få til en god valgkamp for Venstre?
Gruppearbeid.

Kl. 14.30 Vi utformer valgkampen. Oppsummering av gruppearbeidet.

Kl. 15.00 Bruk av hjemmesiden for lokallagene
Verveaksjon — vi vil ha enda flere medlemmer

Kl.15.20 Loddtrekning

Venstres klimakampanje. Logo.

Venstres klimakampanje. Logo.

Kl.15.30 Vi starter Venstres klimakampanje " Framtida er en rein fornøyelse "
Avslutning

Åpent for Venstremedlemmer!
Det er hyggelig om lokallagene kan komme med mange deltakere.
Fylkeslaget vil servere en enkel lunsj, og samlingen er gratis.
Men vi vil selge lodd til inntekt for valgkampen.

Christoffer Biong

Christoffer Biong
Foto: Eivind Brenna

Påmelding til Christoffer Biong tlf : 97652797 eller til Bjørg S. Lien tlf 90601561
innen 3.mai. Du kan også sende mail til oss, til [email protected]

Arne Christian Stryken

Arne Christian Stryken
Foto: Christoffer Biong

Hvis du har endringsforslag til fylkesvalgprogrammet kan du sende det til lederen i programnemnda Arne Chr.,Stryken til : [email protected] og til [email protected] helst innen 29.04.07.

Veibeskrivelse: Når du kommer inn i Lillehammer fra Strandtorget, ta til høyre i lyskrysset ved Banken — kjør gamle Hamarveien forbi Søndre Park/Kirken —
ta til høyre i den 4. gata etter lyskrysset. Det står skilt til Nansenskolen (og den katolske kirke der ) – følge denne veien rett ned til skolen — som ligger nedenfor sportsplassen.

Vel møtt!

Bjørg S. Lien

Lillehammer, den 19.04.07

Med vennlig hilsen

Bjørg S. Lien
Oppland Venstre
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**