Fremtiden kan bli en ren fornøyelse

Åpent møte med Alvhild Hedstein som orienterer om Lavutslippsutvalgets rapport

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kom og opplev Alvhild Hedstein som orienterer om Lavutslippsutvalgets rapport. Lær hvordan det er mulig å redusere utslipp av klimagasser.

Til møtet kommer også Steinar Haugsten fra Plan & miljøavdelingen. Han vil gi en innføring i forslaget til Klimaplan for Fredrikstad kommune.

Tenk globalt – handle lokalt.

Tirsdag 8. mai, kl. 18.30
Hancostua, Glemmengt. 55.
Arrangør: Fredrikstad og Østfold Venstre.

Alvhild Hedstein
er til daglig leder for Miljømerking i Norge og satt i det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget. Hun har arbeidet med miljøvern i alle år – først i Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, GRIP, fagleder i Bellona, politisk rådgiver for Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**