Miljøtiltak i markedet

Venstre vil bruke markedet aktivt til å skape gode fellesløsninger skriver Sindre W. Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljødrivstoff er et klimatiltak som gir umiddelbar effekt. Derfor foreslo Venstre i vinter at alle offentlige transportører skal etterspørre miljødrivstoff. Det betyr for eksempel at fylkeskommunen skal ta i bruk miljødrivstoff på alle busser og at kommunene skal ta i bruk miljødrivstoff på alle sine biler. Dette tiltaket alene kan gi store reduksjoner i klimautslipp.

På denne måten brukes markedet av det offentlige til å skape en etterspørsel som gjør at alle drivstoffleverandører må levere miljødrivstoff. De offentlige brukerne er så mange at leverandørene må følge opp eller så taper de store markedsandeler. Dermed skapes det også tilgang til miljødrivstoff for de av oss som ønsker å fylle mer miljøvennlig privat.

Det offentlige bidrar til en løsning som alle vil tjene på. Heller enn å bruke tvang, vil Venstre bruke markedet aktivt til å skape gode fellesløsninger.

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**