Frykter buss til evig tid på Fornebu

Venstre stemte i fylkestinget 10.mai for å bygge den planlagte automatbanen på Fornebu. Støtte fra KrF og Høyre kunne ikke hindre flertallet (FrP, Ap, SV, Sp) i å vedta buss i egen trase som en gang i framtiden skal benyttes til bybane/trikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Forslaget om å skrinlegge automatbanen kan bety buss til evig tid på Fornebu, uttalte Akershus Venstres gruppeleder i fylkestinget. Han gav uttrykk for at det er en tid for utredning og en annen tid for stø kurs og vedtak. — Automatbanen er en framtidsrettet løsning, og ligger til grunn for alle planer på Fornebu. Den er en forutsetning for en høy utnyttelsesgrad og næringsutviklingen i området, uttalte Solli.

Når automatbanen nå ikke skal bygges må det være aktuelt for Bærum kommune å stoppe utbyggingen på Fornebu etter fase en (2.500 boliger). Venstre er opptatt av at Bærum skal være en grønn bygd, og ønsker ikke uten videre en storstilt utbygging.

Gruppeleder Inge Solli

Gruppeleder Inge Solli

Buss til og fra Fornebu er ikke noe varig alternativ for Venstre, så derfor fremmet vi et subsidiært forslag sammen med Høyre og KrF der vi vil etablere bybanen på Fornebu og så raskt som mulig (innen 2011/2012) med første byggetrinn til Lysaker stasjon.

Flertallet ville ha en regional løsning som innebærer at Oslo må etablere en bybane fra Lysaker og inn til Oslo sentrum før bussene på Fornebu skal erstattes med en bybane. — Dette er med på å skyve den vedtatte bybanen på Fornebu ut i evigheten, sa Inge Solli (V).

Flertallet var opptatt av at omstigning fra en automatbane på Lysaker var en vesentlig grunn til at mange ikke ville bruke dette kollektivtibudet. Faktum er at rundt 40 prosent av de reisende på Fornebu ikke skal videre fra Lysaker til Oslo, og må uansett løsning ha overgang for å komme seg videre til f.eks Sandvika.

Venstre vil med bakgrunn i dette vedtaket følge saken videre for å få på plass en bybane innen 2011/2012. Samtidig beklager vi at det ikke var flertall i fylkestinget for å gjennomføre byggingen av den framtidsrettede automatbanen på Fornebu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**