Lørenskog blir Fairtrade-kommune!

Venstres interpellasjon i kommunestyret 25.10.06 om å gjøre Lørenskog kommune til en Fairtrade-kommune ble godt mottat , 36stemte for, 11 stemte mot

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant i Lørenskog, Trygve Hermansen, foreslo nylig at Lørenskog burde bli Fairtrade-kommune. I kommunestyret svarte ordføreren positivt på forespørselen og kommunstyret hadde en avstemning på om skisserte tiltak i interpellasjonen (se under) skulle vedtas. Et flertall av kommunestyrerepresentantene var positive til forslaget, og det ble vedtatt mot Frp og Trond Føsker sine stemmer.

Lørenskog Venstre og Trygve Hermansen er svært fornøyd med at Lørenskog nå tar et skritt nærmere et internasjonalt sosialt ansvar, i tråd med Lokal Agenda 21s parole: Tenke globalt, handle lokalt.

Her er forslaget slik det ble vedtatt:

Forslag til vedtak for Lørenskog kommunestyre

Interpellasjon med forslag om å arbeide for at Lørenskog skal oppnå status som Fairtrade-kommune

Bakgrunn
Lørenskog kommune, som en viktig kunde og opinionsleder, bør undersøke, utvikle, og støtte en strategi for å fremme varer med Fairtrade-merket som ledd i et engasjement for en mer rettferdig verden. Målet må være at Lørenskog oppnår status som norsk Fairtrade-by.

Konseptet "FairTrade-by" kommer fra Storbritannia, der over 150 byer og steder har fått denne statusen og stadig flere kommer etter. Fairtrade-byene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Da den lille byen Garstang erklærte seg som den første Fairtrade-byen i 2000, hadde Storbritannia omtrent det samme vareutvalget som vi har i Norge i dag, og en tilsvarende omsetning. Nå, bare seks år etter, er Storbritannia det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen, med omtrent 2000 varer og en omsetning på omtrent 200 millioner pund. FairTrade-byene har dessuten blitt byer med stort engasjement for global rettferdighet.

Forslag:
Lørenskog kommune har som mål å bli anerkjent av innbyggerne og næringslivet i Lørenskog, samt leverandører, ansatte og andre lokale myndigheter, som en kommune som aktivt støtter og fremmer Fairtrade.

Lørenskog beslutter å bidra til en kampanje for å øke kjennskapen til produkter med Fairtrade-merket, ved å arbeide for å oppnå status som Fairtrade-by for Lørenskog, innenfor de rammer som er gitt av Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge.

Initiativet innebærer en forpliktelse til å:
-Kun handle inn Fairtrade-merket kaffe og te til Lørenskog kommune slik at produktene blir tilgjengelige for ansatte og besøkende. At det er Fairtrade-merkede produkter som serveres skal merkes tydelig for alle som drikker disse varene.
-Fairtrade-merkede produkter skal inngå i rammeavtaler for offentlige innkjøp der dette er relevant.
-Undersøke kommunens muligheter for å agere som en etisk innkjøper i alle sine funksjoner.
-Arbeide videre for at Lørenskog oppnår status som Fairtrade-by.

Trygve Hermansen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**