Nei til nedleggelse av lokal passutstedelse

Buskerud Venstre vil opprettholde en desentralisert og lokalt forankret passmyndighet. Etter det vi forstår er det meningen at åtte lensmannsdistrikter mister mulighet til å utstede pass i Buskerud fylke, fordi det innføres ny, dyr teknologi i forbindelse med passøknader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ved at det nå skal innføres ny teknologi i forbindelse med passøknader, vil dette føre til at en stor andel av landets befolkning nå må reise ut av egen kommune for å få pass.

Tjenesten allerede vanskelig tilgjengelig
Buskerud Venstre mener at tjenesten allerede er vanskelig tilgjengelig med dagens korte åpningstid. Erfaringer fra dagens situasjon er at den korte åpningstiden ikke gir innbyggerne mulighet til å bestille pass etter arbeidstidens slutt. Dette fører til at mange må ta seg fri fra arbeidet for å bestille pass.

Dårligere service for innbyggerne
Etter det vi forstår er det meningen at 8 lensmannsdistrikter mister muligheten for passutstedelsen i Buskerud fylke. Forvaltningstjenesten i Buskerud blir kraftig forringet, noe som igjen gir mye dårlige service for fylkets innbyggere.

Runolf Stegane

Foto: Hallvor Lilleslett

Sett ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ønsker Buskerud Venstre at man skal opprettholde en desentralisert og lokalt forankret passmyndighet.

Buskerud Venstre
Fylkesstyret

Ytterligere kommentarar: Runolv Stegane, 93448328

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**