Fortsatt myntproduksjon i Norge

Buskerud Venstre forventer at myndighetene legger til rette for at det i fremtiden fortsatt kan produseres norsk mynt ved Myntverket i Kongsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Myntproduksjon er en viktig del av et lands identitet og den nasjonale kulturarven. For Norges del har vi hatt produksjon av mynt på Kongsberg siden 1668. Dette gjør bedriften Det Norske Myntverk (tidligere Den Kongelige Mynt) til en av Norges eldste industrivirksomheter.

Rammevilkårene som norske myndigheter har lagt for videre norsk myntproduksjon er langt dårligere enn utenlandske konkurrenter har i sine respektive hjemland. I dag er Det Norske Myntverk en lønnsom industribedrift med 35 arbeidsplasser som ønsker å utvikle bedriften med minnemynt og medaljer. Hvis de ikke får utvikle seg videre kan følgene bli at en vesentlig del av vårt særpreg som nasjon og selvstendig stat forsvinner for godt.

Buskerud Venstre
Fylkesstyret

Ytterligere opplysinger og kommentarer:
Runolv Stegane, 93448328

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**