Gratis læremidler blir en utfordring

Akershus fylkeskommune innfører en utlånsordning for gratis læremidler, men vil åpne for lokale løsninger der skolene kan kombinere utlånsordningen med en stipendordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dette er det beste vi kunne få til med de rammebetingelsene den rødgrønne regjeringen har gitt for gratis læremidler ved de videregående skolene. Venstre ønsker primært en stipendordning der elevene kan eie læremidlene sine selv, men vi har ikke finasiering fra staten for en slik ordning, sier Akershus Venstres gruppeleder Inge Solli.

Gruppeleder Inge Solli

Gruppeleder Inge Solli
Foto: Akershus Venstre

Den valgte løsningen for gratis læremidler gir mange utfordringer til de videregående skolene i Akershus. Venstre vil derfor følge opp hvordan ordningen fungerer, og er usikre på om ordningen vil sikre alle elever oppdaterte læremidler.

Venstrekvinnen Marianne Felin Bjørgaas, som jobber ved Eikeli vidergående skole, ser mange utfordringer med den vedtatte utlånsordningen for lærebøker. Hun hadde helst sett at det kunne gjennomføres en stipendordning slik Venstre ønsker seg.

– Det er kompetansemål for hvert årstrinn, og forlagene har alltid laget en lærebok for hvert trinn. Det som er nytt nå, er at til avsluttende eksamen på 3. årstrinn skal de fornuftig nok bli prøvd i kompetansemålene for alle trinnene. Hittil har elever spekulert i dette og brukt lite tid på norskfaget tidlig i opplæringen da dette ikke er så viktig til eksamen. Problemet er at elevene må ha alle lærebøkene og kan ikke gi de tilbake etterhvert. Det er litterære perioder etc som er behandlet tidlig i opplæringsløpet, sier Marianne Felin Bjørgaas.

Ordningen med gratis læremidler kan bli veldig dyrt for skolene hvis det ikke er lagt opp til kontinuerlige tilleggsbevilgninger. – Så her er det masse utfordringer slik som elevtall, klassetilgang, bytting av skoler etc, avslutter Bjørgaas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**