Mange aktive Venstrefolk!

Larvik Venstre har mange aktive medlemmer som er valgt inn i utvalg og komiteer.
Her kan du se en oversikt over de som var listekandidater (ikke de øverste 3) ved kommunevalget 2007.
Helt til venstre på hjemmesiden vår finner du en link til en oversikt over posisjoner og verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sidsel Lombardo var nr. 4 på Venstres liste ved kommunevalget i 2007

Sidsel Lombardo

Sidsel Lombardo

Sidsel Lombardo er 50 år og utdannet fysioterapeut i Norge og Frankrike. Hun har siden arbeidet på mange sykehus, institutter og kurbad i begge land, samt med forebyggende helsearbeid. Nå jobber hun på Larvik Sykehus, og driver noe privat aktivitet i tillegg.

Sidsel har vært med i Larvik Venstres styre de siste årene og er spesielt opptatt av:
– Miljøvern i praksis og i vid forstand.
– Undervisning og omsorg. Fokus på tid til kjerneoppgavene for ansatte.
– Tilrettelegging for de som skaper arbeidsplasser i byen, innenfor nødvendige rammer, eksempelvis innen miljø.
– Byplanlegging, arealer og veier og kollektiv transport, og å se sammenhengene.
Sidsel bor på Østre Halsen.

Erik Seierstad

Erik Seierstad

Erik Seierstad var nummer 5 på Venstres liste. Han er 41 år og bonde på Seierstad, der han dyrker potet, gulrot og korn.
Han er halvt dansk og gift med Melissa fra Nederland, og er altså ikke altfor inngrodd nasjonalromantiker…
Erik har 3 barn mellom 3 og 10 år og engasjerer seg sterkt i barn og unges oppvekstvilkår, bl a gjennom sitt verv som leder av Larvik Kommunale Foreldreutvalg og som styreleder i Trollsteinen Barnehage, en foreldreeid privat barnehage i Hagalia.
Han er kasserer i Larvik Venstre og leder av Programkomiteen, og gjør også en viktig innsats som kasserer i Larvik Curlingklubb!
Erik er som nevnt opptatt av barnehage, skole, oppvekst – og naturlig nok av en langsiktig arealpolitikk med fokus på miljø- og jordvern. Humanisme, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet er viktige områder, og Erik engasjerer seg dessuten i landets veteranbilpolitikk.

 Oddny S. Sande

Oddny S. Sande

Oddny Sigrunn Sande er 64 år og har utdanning fra høgskole og universitet. Hun legger vekt på politisk klarhet og handlekraft, på folks rett til å bli hørt, på saklighet i forvaltningen og på sikring av grunnleggende goder til beste for folk flest i kommunen. Motto: “Det nytter”.
Oddny har vært ukependler Stavern/Oslo i 7 år. Hun har arbeidet som personalsjef i statlig kunnskapsbedrift inntil 1. januar 2006. Fra samme dato selvvalgt pensjonering med AFP. Erfaring som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i 6 år derav 4 år som nestleder i Oslo. Oddny bor i Stavern.

Andreas Gilhuus

Andreas Gilhuus

Andreas Gilhuus var nr. 7 på Venstres liste. Han er 35 år og arbeider til daglig som Arrangementsansvarlig ved Vestfold Festspillene. I tillegg driver han et plateselskap, studerer Kulturfag i Bø og driver med curling og dafting – når han ikke er på møte i Kulturrådet eller i Musikkens Venners styre.
Andreas Gilhuus er lidenskapelig opptatt av Larviks fremtid, byutvikling, kultur og næringsliv.
Han bor på Langestrand og gleder seg til kulturhuset kommer…
Andreas sier at V-en i Venstre står for “Vaktbikkje”!

[b]Løsnæs, Anna Lena var nummer 8 på Venstres liste

 Jan Kulland, nr. 9

Jan Kulland, nr. 9

Kulland, Jan var nummer 9 på Venstres liste
Nilsson, Gry Wenche var nummer 10 på Venstres liste

 Vegard Berget, nr. 11

Vegard Berget, nr. 11

Berget, Vegard var nummer 11 på Venstres liste
Reine, Kari var nummer 12 på Venstres liste
Storrønningen, Trygve var nummer 13 på Venstres liste
Lund, Synnøve Aursnes Stølen var nummer 14 på Venstres liste
Løsnæs, Svein er nummer var på Venstres liste

 Svein Løsnæs. nr 15

Svein Løsnæs. nr 15

Klikk her og les mer om Svein Løsnæs.

Sagmo, Brit Ingeborg var nummer 16 på Venstres liste
Klepaker, Einar var nummer 17 på Venstres liste
Elgesem, Inger Heidi er nummer 18 på Venstres liste
Kaupang, Kristian var nummer 19 på Venstres liste

 Gerd Johanne Røe, nr. 20

Gerd Johanne Røe, nr. 20

Røe, Gerd Johanne var nummer 20 på Venstres liste
Gober, Olav var nummer 21 på Venstres liste
Hansen, Steinar var nummer 22 på Venstres liste
Huneide, Astrid var nummer 23 på Venstres liste
Didriksen, Pål var nummer 24 på Venstres liste

 Ulla Lise Johansen, nr. 25

Ulla Lise Johansen, nr. 25

Johansen, Ulla Lise var nummer 25 på Venstres liste
Marke, Rahim var nummer 26 på Venstres liste

 Erna Olsen, leder for Larvik Venstre, nr. 27

Erna Olsen, leder for Larvik Venstre, nr. 27

Olsen, Erna Ekenes var nummer 27 på Venstres liste
Olsen, Roar var nummer 28 på Venstres liste
Thomassen, Terje var nummer 29 på Venstres liste

 Melissa Seierstad, nr. 30

Melissa Seierstad, nr. 30

Seierstad, Melissa var nummer 30 på Venstres liste

Gether, Jørgen var nummer 31 på Venstres liste

 Karin Frøyd, nr. 32

Karin Frøyd, nr. 32

Frøyd, Karin Synnøve var nummer 32 på Venstres liste
Karin Synnøve Frøyd er organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre. Hun har vært opptatt av samfunnsspørsmål og politikk siden gymnastiden og meldte seg inn i Unge Venstre og noen år seinere Venstre. Hun har innehatt ledervervet i Larvik Venstre ved to anledninger og hatt lokale og fylkeskommunale tillitsverv.
Karin er opptatt av arealplanlegging og arealbruk, og hun mener at landbruks-, natur- og friluftsområder er svært verdifulle og at disse må forvaltes med omtanke. Vern av dyrkbar mark og skånsom bruk av kystnære områder er viktig når vi planlegger for framtiden. Hensynet til miljøet er viktig, og vi må ha fokus på dette i alt vi foretar oss, sier hun. — Omsorgen for vår svakeste i samfunnet er også noe Karin er opptatt av.
Syke eldre, funksjonshemmede og folk med rusproblemer må få hjelp og støtte til et verdig liv, mener hun. Dessuten mener hun idrett og mosjon er viktig for å forbygge og opprettholde ei god helse.
Av yrke er hun personalkonsulent i en produksjonsbedrift i Sandefjord og Fredrikstad, og som er eiet av et amerikansk firma med hovedkontor i North Carolina.
Interesser og hobbyer utenom politikken: Engasjert i Larvik Orienteringsklubb og Larvik Turistforening. Medlem og støttemedlem i en rekke foreninger/lag: Nei til atomvåpen, Røde Kors og Kaupangprosjektet. Hun trives godt i kjøkkenhagen og dyrker alle sine grønnsaker økologisk.

Haram, Øistein var nummer 33 på Venstres liste
Hellenes, Joachim var nummer 34 på Venstres liste
Olsen, Marianne Ekenes var nummer 35 på Venstres liste
Egge, Ole Michael var nummer 36 på Venstres liste
Skarholt, Agnes var nummer 37 på Venstres liste
Hvammen, Halvor var nummer 38 på Venstres liste
Nyquist, Vidar Bjørk var nummer 39 på Venstres liste

Ravndal, Karl var nummer 40 på Venstres liste og vår representant i Eldrerådet.

 Målfrid Vogt, nr. 41

Målfrid Vogt, nr. 41

Vogt, Målfrid var nummer 41 på Venstres liste.

 Ulla Lise Johansen, nr. 25

Ulla Lise Johansen, nr. 25

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**