61 mill. kroner til Bjertnes vdg

– Jeg er glad for at et enstemmig fylkesting har bevilget 61 mill. kroner til påbygg og rehabilitering av Bjertnes vdg skole. Dermed innfrir vi løftene som er gitt i handlingsplanen, sier Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Inge Solli (V)

Inge Solli (V)

Fylkestinget har bevilget 48,4 mill. kroner til påbygg på Bjertnes videregående skole. I tillegg er det i første omgang avsatt 12,6 mill. kroner til rehabilitering av eksisterende bygg ved skolen. Tilsammen er det dermed avsatt 61 mill. kroner til Bjertnes vdg skole på inneværende års budsjett.

– Det er stor kvalitetsforskjell mellom en del av de eldre videregående skolene og de nye skolene slik som Frogn og Sandvika vdg skoler som jeg hadde den glede å åpne sammen med fylkesordfører Hildur Horn Øien (KrF) i fjor. Selv om innholdet i skolen er aller viktigst, så stimulerer flotte og funksjonelle skolebygg til læringsglede for elevene og arbeidsglede for de ansatte. I denne omgang er det Bjørkelangen vdg som i tillegg til Bjertnes vdg skole som skal få en etterlengtet kvalitetsforbedring, sier Inge Solli.

I forbindelse med byggingen av påbygget på Bjertnes vdg er det hensiktsmessig å foreta en del rehabilitering av eksisterende bygg. Ved å se de bygningsmessige behovene i sammenheng kan fylkeskommunen utnytte ressursene på en effektiv måte. Det skal legges fram en egen sak som omfatter byggeprogram påbygg og ombygging senere i år. Saken skal opp i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i oktober, og skal etter planen opp i fylkestinget i november i år. — Utbedring av ventillasjonsanlegg og etablering av lærerarbeidsplasser er normalt prioritert når skoler som Bjertnes vdg skal rehabiliteres, sier hovedutvalgslederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**