Bygg og eiendomspolitikk for skolene i Lørenskog

av Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mål: Bedre tilpasset skole tilpasset fremtidens løsninger.

Hvordan:
Desentralisert skolepolitikk med økonomisk selvstyrte driftsenheter
En skole som signaliserer ønske om økt foreldre engasjement.

Finansiering av nye skoler:

En må vurdere grundig om en skal prøve ut OPS. Det vil redusere investeringsbehovet og låneopptakene vil være lavere. Ulempen er høyere kostnader totalt.

Bakgrunn for ønsker om endring:
Overskridelser på bygge og eiendomstjenestens budsjetter, hvor skolebygninger må antas å være en sentral del av porteføljen. Ikke tilstrekkelig god utnyttelse av enkelte av dagens skoleanlegg. Et manglende vedlikeholdsprogram over tid har ført til mange uhensiktsmessige og bruksfiendtlige lokaliteter.

Kritisk suksessfaktor:
At den enkelte skole klarer å lokalisere mest mulig ressurser til sitt kjerneområde, som er langsiktig god pedagogisk virksomhet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**