Lørenskog Venstres miljøpris 2006 tildelt ildsjel

Lørenskogs bygdedag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lørenskog Venstres miljøpris 2006 ble under bygdedagen på søndag tildelt ildsjelen Dagny Simonsen for hennes miljøskapende, engasjerte og enorme innsats for Lørenskogs befolkning.

Dagny har vært leder av Lørenskog Skiklubbs damegruppe i over 50 år, hun har vært ansvarlig for skihyttas kafédrift på skihytta “Bronassetra” siden oppstarten i 1958 og er fremdeles aktiv.

– Dagnys allsidige virksomhet og sosiale engasjement har gjort henne til en kjent og kjær institusjon, og en særdeles verdig miljøprismottaker, uttalte prisutdeler og leder i Lørenskog Venstre, Elin T. Skeide. -Vi i Lørenskog Venstre ønsker på denne måten å hedre og takke deg for ditt suverene bidrag, sa hun ved overrekkelsen.

Prisen var et bilde av Vasshjulet, som i denne sammenheng kan symbolisere den drivkraften hun selv representerer for lokalmiljøet i Lørenskog.

– Det at Dagny så og forstod verdien av fellesskap utover særinteresser gjorde at hun også arrangerte miljøskapende arrangementer som de populære barn- og familiedagene hvor alle kunne delta.

Dagny har vist en enestående evne til å spleise skiklubb og bygdefolk. Dette har ført til at mange flere enn klubbens medlemmer føler seg hjemme på skihytta og i marka rundt. Skihytta er for mange et mål i seg selv på søndagsturen.

I tillegg til alt dette var Dagny også primus motor for amatørkonkurranser med sang og opplesning, et slags Grand Prix i Lørenskog, med kjente personer som dommere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**