Venstre tar barn og unge på alvor

Innlegg av Skeide og Gudbjørgsrud:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lørenskog og Skedsmo Venstre har i det siste åpnet opp for mer deltakelse fra Barn og Unges Kommunestyre (BUK). Venstre tar barn og unge på alvor. Det er grunnleggende for lokaldemokratiet at framtidas generasjoner kjenner og skjønner hvordan de demokratiske prosessene fungerer.

I Lørenskog fikk Venstre før jul gjennomslag for å undersøke hva som kunne bli gjort for å inkludere BUK i beslutningsprosessene, og om de kunne få talerett i det ordinære kommunestyret. Formannskapet støttet nylig Venstres ønske, og vedtok derfor at BUK skal få talerett i kommunestyret.

I Skedsmo har Venstre tatt opp barn- og unges ansvarsområde gjennom en interpellasjon i kommunestyret. I første omgang skal de bli hørt, men inspirert av Lørenskogs vedtak er ambisjonen å på sikt få talerett også i Skedsmo sitt kommunestyre.

Vi i Venstre mener ungdommen har svært mange ressurser og friske tanker. De vet selv best hva behovet er i sitt nærmiljø, og må derfor få mer innflytelse over hva som gjøres. Barn og ungdom ønsker å bli tatt på alvor. Det vil Venstre fortsette å gjøre.

Anne Line Gudbjørgsrud
kommunestyrerepresentant og leder Skedsmo Venstre

Elin Tangen Skeide
Leder Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**