Nord-Gudbrandsdalen må sikres et godt ambulansetilbud

Oppland Venstre mener at Nord-Gudbrandsdalen må sikres et godt ambulansetilbud. – Det er viktig at det er et høyt faglig nivå på ambulansetjenesten, siden det for mange er lange avstander til sykehus. Det er viktig å gi innbyggerene et godt tilbud uavhengig av hvor de bor, uttaler Leder i Oppland Venstre, Bjørg Lien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De lange avstandene i Oppland fører til at ambulansetjenestene i realiteten er sykehusenes forlengede arm.

Bjørg S. Lien

Bjørg S. Lien

– I Hedmark er det fire sykehus med akuttilbud, mens det i Oppland bare er to. Dette innebærer at Sykehuset Innlandet må legge spesielt stor vekt på å sikre et godt ambulansetilbud i hele Oppland.

Oppland Venstre mener at det er selvsagt at de ansattes lønns og arbeidsvilkår skal sikres.

Les mer i Gudbrandsdølen Dagningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**