Miljøutfordringer i Drammensfjorden

“Havnas menn” og statlige myndigheter er en trussel mot miljøopprydding av Lierstranda og indre Drammensfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Er prosjektet "ren Drammensfjord" i ferd med å bli en kvise på havnedirektørens rumpe?
I sin tid ble visjonen om en renere fjord omfavnet av både sentrale og lokale myndigheter. Deler av næringslivet kom også tidlig på banen, da de ante hvilke utviklingsmuligheter et miljøimage kunne bety for utvikling av innovativ virksomhet i området.
Regionale og lokale næringslivsforeninger, i ledetog med havnesjefen, så også at en oppgradering av fjorden kunne gi større muligheter til å sikre mer-inntekter gjennom økt import. De lærte seg straks å bruke ord som "miljøvennlig" og "intermodalknutepunkt". Dessuten så de at en mer estetisk indre fjordbredd tilrettela for Cruisebåt havn m.m. uten at dette ville kreve særlige store investeringer eller endring av strategi.
"De høye herrers" utviklingsplaner om en storhavn i indre Drammensfjord begynte delvis å rakne etter hvert som innbyggerne i regionen fikk større innsikt i hvilke ambisjoner havnas menn egentlig hadde. Etter hvert slo heller ikke cruisebåtplanene helt til.
For hva hjelper det å kalle en havn "et miljøprosjekt" når sannheten er at det meste av godset vil bli fraktet pr. diesellastebil med eksosrøret pekende midt i fjeset på mange tusen innbyggere. Dessuten er storstilt containeraktivitet både uestetisk og støyende. Heller ikke det å båndlegge de aller beste arealene i indre Drammensfjord blir godt mottatt av befolkningen.
Det er på tide at Drammen havn tar sin del av ansvaret for den sterkt påkrevde miljøoppryddingen som er nødvendig langs og i indre Drammensfjord. Folket har talt, de vil ha en ren og åpen fjord. Havnesjefen må innse at det er nå vi må betale prisen for de miljøsyndene som ble begått av den gamle industrien.
Derfor er det verste som kan skje nå, at den indre krets av "havneherrer" trekker seg tilbake fra den åpne debatt og kjører sin egen agenda i de skjulte direkte mot de statlige myndigheter. Lobbyistene sitter klare for havnesjefens vink.
Dessverre er realiteten slik at Gjelstens store miljøoppryddingsprosjekt i indre Drammensfjord kan strande fullstendig, hvis statlige myndigheter gir grønt lys for storstilt havneutbygging.
Og hvem skal ta regningen da?
Var det noen som snakket om lokaldemokrati?

http://www.lier.kommune.no/index.asp?strurl=1007186i&topExpand=&subExpand=#
http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=20622&gid=37161&amid=1389295&g20624=x&g20622=x&

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**