Møter i Lier Venstre – våren 2023

Alle møter i Lier Venstre er åpne for alle medlemmer. Har du en sak du ønsker å løfte, eller et spørsmål du ønsker svar på, så ta kontakt med lokallagsleder Tor Haugen, eller gruppeleder Tove Hofstad.

Møteplan og viktige datoer våren 2023

Januar

 • 23. januar – Gruppemøte, digitalt (19:00-21:00)
 • 24. januar – Landbruksutvalget (18:00) Haugestad / OKI-utvalget (18:00) Glitra
 • 25. januar – Miljø- og planutvalget (18:00) Haugestad / HOV-utvalget (18:00) Glitra
 • 26. januar – Formannskap (18:00) Glitra
 • 28. januar – Venstre 139 år
 • 29. januar – Årsmøte Lier Venstre, Lier Bygdetun (16:00-19:00)
 • 29. januar – Nominasjonsmøte Lier Venstre, Lier Bygdetun (16:00-19:00)

Februar

Mars

 • 11.-12. mars – Viken Venstres årsmøte, Drammen
 • 13. mars – Gruppemøte, Salbutangen på Gamle Hegsbro (19:00-21:00)
 • 14. mars – Landbruksutvalget (18:00) Haugestad / OKI-utvalget (18:00) Glitra
 • 15. mars – Miljø- og planutvalget (18:00) Haugestad / HOV-utvalget (18:00) Glitra
 • 16. mars – Formannskap (18:00) Glitra
 • 27. marsValgkamputvalg, Salbutangen på Gamle Hegsbro (18:00-20:00)
 • 28. mars – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV
 • 31. mars – Frist for å sende inn valgliste

April

 • 12. april – Programkomitémøte, Salbutangen på Gamle Hegsbro (18:00-20:00)
 • 14.-16. april – Venstres Landskonferanse 2023, Rica Hell Hotell, Stjørdal
 • 16. april Valgkamputvalg, 2. Nøste terrasse 12 (18:00-21:00)
 • 17. april – Venstre-møte om Oslofjorden, Google Meet (17:00-19:30)
 • 18.-19. april – “Naturen på vippepunktet” konferanse, Lier Kulturscene
 • 20. april – Styremøte, Google Meet (18:00-20:00)
 • 24. april – Gruppemøte, Salbutangen på Gamle Hegsbro (19:00-21:00)
 • 25. april – Landbruksutvalget (18:00) Haugestad / OKI-utvalget (18:00) Glitra
 • 26. april – Miljø- og planutvalget (18:00) Haugestad / HOV-utvalget (18:00) Glitra
 • 27. april – Formannskap (18:00) Glitra

Mai

 • 3. mai – Programkomitémøte, Salbutangen på Gamle Hegsbro (18:00-20:00)
 • 4. mai Valgkamputvalg, 2. Nøste terrasse 12 (18:00-21:00)
 • 9. mai – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV
 • 12. mai – Programkomitémøte, Salbutangen på Gamle Hegsbro (18:00-20:00)
 • 13. mai – Stand i Lierbyen
 • 21. mai – Valgkamputvalg, digitalt (20:00-21:00)
 • 24. mai – Styremøte Lier Venstre

Juni

 • 1. juni – Barnehagedebatt, Haugestad i Lierbyen (18:00-20:00)
 • 3. juni – 100 dager igjen til valget
 • 3.-4. juni – Lierdagene 2023, stand og aktiviteter i Lierbyen
 • 5. juni – Verdens miljøverndag
 • 5. juni – Gruppemøte, Salbutangen (19:00-21:00)
 • 6. juni – Landbruksutvalget (18:00) Haugestad / OKI-utvalget (18:00) Glitra
 • 7. juni – Miljø- og planutvalget (18:00) Haugestad / HOV-utvalget (18:00) Glitra
 • 8. juni – Formannskap (18:00) Glitra
 • 12. juni – Digitalt innspillsmøte, programkomiteen (18:00-20:00)
 • 13. juni – Innspillsmøte, programkomiteen, Lier Frivilligsentral i Lierbyen (18:00-21:00)
 • 14. juni – Digitalt innspillsmøte, programkomiteen (18:00-20:00)
 • 15. juni – Frist for innspill til Lier Venstres program 2023
 • 18. juni – Programkomiteens arbeidsmøte (16:00-21:00)
 • 20. juni – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV
 • 30. juni – Programmøte, åpent for alle medlemmer, Frivilligsentralen i Lierbyen