Gode sjanser for Trollporten til Nøkkelandet

-Jeg tror det er gode sjanser for at prosjektet Trollporten til Nøkkelandet realiseres, sier Runolv Stegane, medlem i Hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen. Hovedutvalget har innstilt på at fylkeskommunen bevilger 200.000,- til prosjektet. Bevilgningen tas opp av politkerne torsdag 31.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Trollporten til Nøkkelandet er et tiltak som omfatter en eventyrsti med tilhørende aktiviteter. Stien skal gå under riksveg 287 og ned til det store strandområdet ved Soneren. Planen er å gjøre et større område ved Lauvlia ennå mer publikumsvennlig og dermed øke opplevelsestilbudet.

Sigdal bevilger midler, nå er det fylkeskommunens tur

Kommunestyret i Sigdal, som sammen med fylkeskommunen er eiere i eiendomsselskapet som vil stå for gjennomføringa av prosjektet, vedtok torsdag å bevilge kr. 300.000.- til prosjektet Trollporten til Nøkkelandet ved Th. Kittelsens hjem Lauvlia. Kommunen forventer at fylkeskommunen går inn i prosjektet med 200.000,- når fylkeskommunen behandler samme sak i neste uke.

Avgjørelsen om fylkeskommunen følger opp skjer på torsdag

Det er eiendomsselskapet for Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS som vil stå ansvarlig for gjennomføringa av prosjektet. Lauvlia IKS eies med 2/3 av Sigdal kommune og 1/3 av Buskerud fylkeskommune.
Fylkesadministrasjonen avslo tidligere i vår (adm. beslutning) å bevilge penger. Men etter initiativ bl.a. fra Runolv Stegane, Venstres medlem i Hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen, gav politikerne klar beskjed om at de ville ha fram en sak til behandling i utvalget. Innstilling i saken foreligger og administrasjonen inviterer nå politikerne til å bevilge kr. 200.000.- Avgjørelsen faller torsdag i neste uke.

Venstre mener Trollporten til Nøkkelandet kan realiseres
Runolv Stegane, kommunestyrerepresentant for Venstre i Sigdal, sa i kommunestyret at han tror det er gode sjanser for at prosjektet Trollporten til Nøkkelandet med en kostnadsramme på 1,65 millioner kroner kan realiseres. Dette vil bli det største utviklingsprosjektet ved Lauvlia siden åpninga i 1995.

Les også saken på siden til Sigdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**