Venstre mener å ha funnet løsningen på fjernvarmestriden i Lørenskog

“-Flytt den planlagte varmesentralen noen hundre meter — og anlegget blir ikke til sjenanse for noen. Skogholtet mellom Posten-tomta og Coca-Cola er den ideelle beliggenheten for en fjernvarmesentral. Det er ingen boliger tett inntil, og anlegget vil ligge godt skjermet, mener Hilde Palmgren — planutvalgsmedlem og tredjekandidat på Venstrelista.”
(Romerikes Blad 18. mai 2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er uforståelig at fjernvarmeanlegget ikke er bakt inn fra dag en i planleggingen av dette området som næringsområde. Da hadde vi ikke stått overfor denne situasjonen vi nå har havnet i, nemlig at anlegget presses inn rett i nærheten av boliger.
Både CCD og Posten har enestående flott beliggenhet her i Lørenskog og det bør være i deres interesse å hjelpe frem en så god løsning som mulig for anlegget innen deres områder. Forutsetningen for en plassering her er at friområdet som tas til anlegget må erstattes. Erstatningen kan for eksempel være å lage et bredere friområde mot boligene i Håkonsvei.
Gangveien i området berøres ikke og turområdet vil fungere som før. Alle gode grunner vi er blitt presentert for når det gjelder plassering i dette området ivaretas. Anlegget blir liggende sentralt i fjernvarmenettet og nært store kunder. Utvekslingen som er mulig i forhold til CCD og deres overskudd av varmt vann etter flaskevasking kan bli en ekstra miljøgevinst. Her vil anlegget ikke være til sjenanse for noen og pipa er lavest mulig her (35m.). Til sammenligning ville pipa fått en høyde på 60 m.ved en plassering i Ragn Sells området pga høyblokkene.
Venstre ønsker et permanent fjernvarmeanlegg snarest mulig. Hverken olje eller gass er en god løsning og strøm er tildels kullkraft fra Danmark.
Vi må få fjernvarmeanlegget og infrastrukturen på plass raskest mulig så vi kan kreve at utbyggere tilrettelegger for fjernvarme i nye bygg. Mange store bygninger som Mailand skole, ny idrettshall, kulturhus og senterbebyggelse skal tilknyttes fjernvarmenettet i løpet av kort tid. Nå må vi finne en løsning snarest for imøtekomme dette behovet!
Venstre mener dette forslaget er et godt alternativ for nabolaget og så vidt vi forstår er denne tomta egnet for formålet.
Får vi de andre partiene med oss kan "fjernvarmefloka" være løst…

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**