Nasjonalt senter for fri programvare til Drammen

Svært mye tyder på at et nasjonalt senter for fri programvare kan bli lagt til Drammen. Det er flertallspartiene i fylkestinget (Ap, SV, Sp, Kr.F og og Venstre) som over tid har jobba aktivt for at Drammen og Buskerud skal få tildelt et slikt senter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ved behandling av handlingsprogrammet 2007-2010 og budsjett for 2007 ble det etter forslag fra Ap, SV, Sp, Kr Fog Venstre vedtatt å søke å etablere et nasjonalt senter for fri programvare lokalisert til Drammen. Fra vedtaket: "Dette kompetansesenteret bør primært være et bredt samarbeid mellom det offentlige (stat, fylker og kommuner), IT-bransjen og FoU-miljøer. Målet for kompetansesenteret å øke kunnskapsgrunnlaget om fri programvare og stimulere til næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare."

Regjeringen har i kommuneproposisjonen nå i vår uttalt at departementet (FAD) i samarbeid med kommunal sektor vil etablere et slikt senter i 2007.
– Departementet har foreløpig ikke gitt noe formelt tilsagn om drift-og etableringsstøtte, men det har vært løpende kontakt med departementet. Det er godt håp om at en betydelig del av 10 millioner kroner som er avsatt til et til fri utvikling av fri programvare vil tilfalle senteret i Drammen, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Runolv Stegane.

Stegane deltok i fylkesutvalgets møte tirsdag der det ble gjort følgende vedtak:
1) Fylkesutvalget godkjenner aksjonæravtalen, stiftelsesdokumentet og vedtektene, hvilket tilsier at fylkeskommunen går inn med en selskapskapital på kr 20.000.
2) Kapitalen finansieres over likviditetsreserven.
3) Eierskapet overføres BFK Holding AS
4) Fylkesutvalget oppnevner representant til styret.

Les mer i Drammens Tidende på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**