Hedmark på landsstyremøtet

Venstre i Hedmark tok opp samvirkeloven og forsvarspolitikk på landstyremøtet i Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: A.Hovstø

Hedmark Venstre vil arbeide for at landsstyremøte legges til Rena leir i juni 2008.
Bakgrunnen er etableringen av nytt lokallag i Åmot kommune og den interesse dette laget har for forsvare- og sikkerhetspolitikk.
Etter forslag fra Afrika-gruppa ledet av Erik Ringnes, vedtok landsstyremøtet en uttalelse om Darfur
NOREG MÅ BIDRA MED SOLDATAR TIL DARFUR

Venstre i Hedmark ønsker å stille vår skogbrukspolitiske kompetanse til disposisjon for Venstres Stortingsgruppe. Hedmark er som sagt det største skogfylke i landet.
– Den nye samvirkeloven er grunnlaget for landbruksområdet og skogsamvirke.
Hensikten er å få samvirke som en ny type eieform i Norge der ikke dagens selskapsstruktur passer inn (AS, DA). Samvirkeloven bør ikke sementere landbrukets privilegier og verne landbruket mot konkurranse, sier Lars Sponheim. – Det er et spørsmål om samvirkeloven er i overenstemmelse med eøs-avtalens bestemmelser, avslutter Venstres leder.

Mer info om landsstyremøte i Tromsø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**